DESTEKLEYİCİ VE TEDAVİ

EDİCİ YAKLAŞIMLAR

dr haluk alan

DÜZENLEYİCİ TIP

AKupunktur TEDAVİSİ

Dr Haluk alan

beden ve ruh 

BİR BÜTÜNDÜR

dr haluk alan

KULAK AKUPUNKTURU

KULAK AKUPUNKTURU

Geleneksel Çin tıbbında uygulanan vücut akupunkturunun yanı sıra kulak akupunkturu da binlerce yıldır sağlığın hizmetindedir. Kulak akupunkturu, klinik bir tanı koyma ve tedavi etme yöntemidir.

Çin kulak akupunkturu kadar günümüzde Fransız ve Rus ekolleri de kendilerinden söz ettirmektedir. Fransız Dr. P. Nogier’in geliştirdiği kulak akupunkturu batıda en yaygın kullanımı olan kulak akupunktur uygulamasıdır. Bu yöntemde batı tıbbı bilgileri ışığında tanı ve tedavi yapmak mümkün olmaktadır. Her ekolün kendine göre farklı lokalizasyonlarının olması aralarındaki farklılığı da ortaya koymaktadır.  Biz tanı ve tedavi uygulamalarımızda genel olarak P.Nogier’in çalışmalarını esas almaktayız.

Bütün vücudun daha küçük bir alandaki temsili olarak tanımlanabilecek olan mikrosistem kavramı, kulak akupunkturunda gerçek karşılığını bulmaktadır. P.Nogier, kulakta vücuttaki tüm organların refleks zonları olduğunu bulmuştur. Bu çalışmalarında ana rahminde ters duran cenin pozisyonundan söz etmiştir. Nogier’e göre organlar ters cenin pozisyonunda kulaktaki yerlerini almışlardır. Buna göre örneğin, kafa kulak memesine karşılık gelmektedir. Takiben, kulak dış kenarı omurgaya, kulak deliğinin bulunduğu kısmı altlı ve üstlü olmak üzere göğüs ve karın organlarına karşılık gelmektedir.

Kulak akupunkturunda nokta tayini ayrı bir öneme sahiptir. Tespit edilen nokta üzerinde, noktanın özelliğine bağlı olarak, altın, gümüş ya da metal steril (tek kullanımlık) iğneler kullanılarak tedavi gerçekleştirilmektedir.  

Kulak Akupunkturu ne işe yarar?

Kulak akupunkturu, vücut akupunkturu gibi bir çok hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir.  Özellikle psikolojik kökenli sorunların(depresyon, kaygı, korku, stres v.d.) çözümlerinde vücudun kendi kimyasallarını harekete geçirmesi nedeniyle kulak akupunktur ayrıca bir öneme sahiptir. Örneğin, antidepresan nokta ile antidepresan ilaç etkisi rahatlıkla başlatılabilmektedir. Kulak akupunktur noktalarıyla antipsikotik ilaç benzeri etkiler ve kaygı giderici ilaç benzeri etkiler elde edilebilmektedir. (Farmakolojik etkili kulak ve vücut noktaları. Dr. M. Fuat ABUT -2006)

Kulak akupunkturu sayesinde, vücuttaki kimi hastalıkların, fonksiyon bozukluklarının, hormon düzensizliklerinin, omurga ve iç organlara ait problemlerin, eklem sorunlarının, ağrılı tabloların giderilmesi, sigara v.d. bağımlılıkların tedavisi,  kilo problemlerinin çözümünde,  iştah sorunlarının giderilmesinde, depresyon, panik atak ve anksiyete sorunlarının tedavisinde, korku ve kaygı sorunlarının çözümünde, stresle baş etmede, uyku sorunlarının giderilmesinde,  çocuklarda gece işemelerinde, alerjik durumların tedavisinde, gebelik bulantılarında ve daha bir çok rahatsızlık ve onlara ait belirtilerin giderilmesinde başarı ile kullanılmaktadır. Kulak akupunkturunda temel etki gücü, kulak kepçesinin sinir, arter ve venlerden zengin olmasında ve embriyolojik olarak sağladığı avantajdadır.

            Aynen vücut akupunkturunda olduğu gibi kulak akupunkturunda da hastalık belirtileri ve nedenlerinin giderilmesinde elde edilen başarılı sonuç;  bedenin kendi eczanesi ve içsel iyileştirici unsurlarını harekete geçirmek suretiyle sağlanmaktadır. Kulak akupunkturunda da vücuda dışarıdan herhangi bir madde girişi söz konusu olmadığından tamamen doğal ve ilaçsız bir tıbbi yaklaşım söz konusudur. Bu yüzden ilaç kullanımlarına bağlı (özellikle antidepresanlar, anksiyolitikler, antipsikotikler, ağrı kesiciler ve hormon ilaçları) olası yan etkiler akupunktur tedavilerinde söz konusu değildir.