DESTEKLEYİCİ VE TEDAVİ

EDİCİ YAKLAŞIMLAR

dr haluk alan

DÜZENLEYİCİ TIP

AKupunktur TEDAVİSİ

Dr Haluk alan

beden ve ruh 

BİR BÜTÜNDÜR

dr haluk alan

Huzursuz Bacak

Huzursuz Bacak Sendromu

       “İstirahat ve uykuda çoğu zaman ayaklarda belirgin olmak üzere uyuşma, karıncalanma gibi hisler, bazen ağrı ve sıçramalarla karakterize bir tablodur. Bu nedenlerle uykuya dalma ve sürdürmeye ilişkin güçlükler ortaya çıkmaktadır.” (E.Köroğlu & C.Güleç.  “Psikiyatri Temel Kitabı”. Hekimler Yayın Birliği. Ankara. 2007.)

        Bacaklardaki huzursuzluk hissi genelde  dinlenme zamanlarında ortaya çıkar. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülür. Herhangi bir yaşta başlayabilir ve yaşla birlikte şiddeti artmaktadır.

       Yaklaşık olarak insanların % 5’i bu hastalıktan şikâyetçidir.

 

       Akşam saatlerinde sıkıntılar daha da artar ve geceleri şiddetlenir. Kişiler şikayetleri ortaya çıktığında ovuşturma, masaj yapma ve  kalkıp yürüme ihtiyacı hissederler. Dolayısıyla hastanın (ya da yanında yatan kişinin) uyku düzeni bozulur. Yaşam kalitesi düşer. Kimi zaman uykuda ortaya çıkan belirtilerde hastadan daha çok yanında yatan kişi şikâyetçi olur.

 

       Ameliyat, doğum, adet görme gibi kanamalı dönemlerde ve antidepresan ilaç  kullanım (Bu gibi yan etkiler  akupunktur tedavilerinde  söz konusu değildir!) zamanlarında şikayetlerde artış gözlenir.Bazen de periferik nöropati, şeker hastalığı, demir eksikliği anemisi veya böbrek yetmezliği ile ve bazen de bazı kanser türleriyle birlikte görülebilir.

       Huzursuz Bacak Sendromu’nun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, “dopaminerjik yetersizlik” üzerinde durulmaktadır.  

       Tedavide “dopaminerjik yetersizlik” yaklaşımından hareketle, akupunktur’un Dopamin nörotransmiter seviyesini düzenleyici etkisinden yararlanılır. Teşhisi takiben kulak ve vücut akupunktur uygulamalarıyla tedaviye geçilir. İlaç kullanımına bağlı olası yan etkilerle karşılaşılmadan ortalama 10 seansta tedavi başarıyla sonlandırılır.