DESTEKLEYİCİ VE TEDAVİ

EDİCİ YAKLAŞIMLAR

dr haluk alan

DÜZENLEYİCİ TIP

AKupunktur TEDAVİSİ

Dr Haluk alan

beden ve ruh 

BİR BÜTÜNDÜR

dr haluk alan

Kısırlık- Cinsel İsteksizlik

Cinsel İsteksizlik

Cinsel istek ve arzuların azalması ve/ veya yokluğu olarak tanımlanabilir. Her iki cinste görülse de kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Cinsel isteksizlik tedavi edilebilen bir sorundur. Ancak tedavi edilmediğinde, cinsel tiksinti bozukluğuna kadar gidebilir.

Cinsel isteksizlik toplumda yaygın olarak görülmesine rağmen çok az insan yardım talebinde bulunur. Özellikle erkekler bu konuda daha çekimserdirler. Erkekler genel olarak erkeklikleriyle erkliklerini bir ve paralel tuttuklarından sanki böyle bir sorun yaşıyor olmak onların erkliklerine de zeval getiriyormuş gibi algılarlar. Bu duyulmamalıdır. Bu yüzden de tedavi arayışına girmezler. Oysa cinsel isteksizlik de nedeni ne olursa olsun diğer hastalıklar gibi tıbbi bir sorundur ve tedavisi mümkündür.

Cinsel İsteksizliği Doğuran Nedenlerden Bazıları

Cinsel isteksizlik çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Hormonal nedenlerin dışında en çok psikolojik kökenli sorunlarla karşılaşılır. Eşler arası iletişim ve cinsellik noktasındaki karşılıklı paylaşım önemlidir. Erkekler genel olarak sonuç odaklı bir yaklaşım sergilemektedirler. Oysa cinsel birliktelik emek isteyen ve her iki partnerin katılımının olması gerektiği vazgeçilmez temel ihtiyaçlardan biridir. Ama bu süreç ön sevişmenin yapılmadığı doğrudan ve kısa süreli bir ilişki şeklinde yaşandığında maalesef kadın için olumsuz bir deneyim halini almaktadır. Bu duruma kimi kadınların sanki tecavüzden farksızdı şeklinde yaklaşım gösterdiklerini görüyoruz. Duygusal yakınlık ve sevgiden uzak sadece boşalım amaçlı bir birliktelik sonraki cinsel paylaşımlar için risk oluşturmaktadır. Zamanla cinsellikten uzaklaşmaya neden olabilir.

Cinsel isteksizlikte dile getirilen sorunlardan biri de hijyen meselesidir. Kötü hijyen ve olumsuz çevresel koşullar cinsel isteksizliğe zemin hazırlarlar.

Eşler arası iletişim sorunları, aldatılma, uyum sorunları ve eşe yönelik gizli öfke cinsel isteksizliğe yol açabilir. Aile içinde yaşanan sorunları cinsel alana da yansıtan çiftler, eşlerini bu yolla cezalandırdıklarını düşünseler de aslında kendileri de olumsuz bir şekilde etkilenmektedirler. Oysa sorun olsa da bunu kendi mecrasında çözüme kavuşturmak gerekir.

Geçmiş yaşantıda yaşanan olumsuz cinsel deneyim, taciz ve tecavüz gibi kimi durumlar kişilerin sonraki yaşantılarına cinsel isteksizlik olarak yansıyabilir.

Hamilelik, doğum, emzirme, ilaç kullanımı ve dönemsel hormonal değişiklikler cinsel istekte azalmaya yol açabilirler. Geçici süre yaşanan bu durum olağan kabul edilebilir.

 

Cinsel İsteksizlik Tedavisinde Yaklaşımlar

Cinsel isteksizliğin tedavi edilebilir bir durum olduğundan söz etmiştik. Bunu böyle değerlendiren kişiler için nedene yönelik tedavi protokolleri bulunmaktadır. Hormon eksikliğinden kaynaklanan sorunlarda tedavi hormonun yerine konmasıdır. Bu konuda bazı akupunktur noktaları yardımcı olmaktadır. İlaç alınmadan yapılacak tedavide olası yan etkiler bakımından önemli bir avantaj elde edilebilir.

Psikolojik kökenli durumlarda etken faktör dikkate alınarak “cinsel terapi” yaklaşımı olumlu sonuçlar vermektedir. Sağlıklı cinsel iletişimden uygulamalara kadar geniş bir perspektifte kişilere özel uygulanan cinsel terapi sonuç alıcı bir yöntemdir.

 Akupunktur tedavileri eşliğinde uygulanacak cinsel terapi uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla daha olumlu sonuç alınmasını sağlayacaktır.