DESTEKLEYİCİ VE TEDAVİ

EDİCİ YAKLAŞIMLAR

dr haluk alan

DÜZENLEYİCİ TIP

AKupunktur TEDAVİSİ

Dr Haluk alan

beden ve ruh 

BİR BÜTÜNDÜR

dr haluk alan

Kişiye Özel Tedavi

Kişiye Özel Tedavi (Terapi) Sistemi

Hekim, bu sistemde öncelikle modern batı tıbbı yöntemleriyle hastasını dinler (anamnez), hastasını sorgular, sistemik fizik muayenesini yapar.

Fizik muayene sonucunda hekim gerekli gördüğü takdirde kişiyi kan ve vücut sıvılarından tetkikler alınmak üzere laboratuara ve yine gerekirse, USG ve MRG gibi görüntüleme yöntemleri için görüntüleme merkezine yönlendirir.

Bunlara ilaveten doğu tıbbının geleneksel yöntemleri olan dil, nabız ve kulak muayeneleri sonucu elde edilen veriler eklenerek son karar verilir.

İnsan Bio- Psiko- Sosyal bir varlıktır. Bireye bu pencereden değil de sadece patoloji (bozukluk, hastalık) boyutundan bakan yaklaşımlar onu tam anlamıyla anlayamayacak ve ona yardımcı olamayacaktır. Bu yüzden ruhu (psikolojik boyut) ihmal eden yaklaşımlar belki sorunu ortadan kaldırabilirler ama kişinin şifa bulmasına ne kadar katkıları oluyordur tartışılabilir.

Bu yüzden hekimin psikolojik tıp yaklaşımı çok önemlidir. Hekim hastasının beden ve ruh (duygu-düşünce-davranış) sağlığını bütüncül bir yaklaşımla ele almalı ve böylece tedavi şansını arttırmalıdır. Beden ve ruh hiçbir zaman ayrı düşünülemez. Ağrısı olan bir kişinin sadece ağrı oluşan bölgesinde sorun yoktur, o ağrının ruhsal dünyasında oluşturduğu sıkıntıyı dikkate almazsanız o kişiye tam anlamıyla yardımcı olamazsınız. Bütüncül yaklaşım bir bütün olarak görmeyi zorunlu kılar. Sadece hastanın hastalığına, patolojisine odaklanmaz.

            Her birey eşsizdir. Her birey kendine özeldir. Bu yüzden her kişi için ona özel tedavi yöntemi gereklidir. Toplu tedavi diye bir şey olamaz.

Bu noktada vurgulamak istediğimiz bir diğer yaklaşım da; "paket program" düşüncesinin son derece yanlış olduğudur. Çünkü; Her hastanın tedavi programı farklıdır.
Her hastanın tedaviye vereceği cevap ve tedavi süresi de farklı olacaktır.

Her bireyi özel kabul edip, ruh ve beden bütünlüğü içinde saygı ve empatiyle yaklaşım sunan bu sistemi uyguluyor olmaktan onur duyuyoruz.