DESTEKLEYİCİ VE TEDAVİ

EDİCİ YAKLAŞIMLAR

dr haluk alan

DÜZENLEYİCİ TIP

AKupunktur TEDAVİSİ

Dr Haluk alan

beden ve ruh 

BİR BÜTÜNDÜR

dr haluk alan

Dikkat- Konsantrasyon- Motivasyon

Dikkat- Konsantrasyon ve Motivasyon

İnsan zihni karmaşık bir yapıya sahiptir. Zihnin işleyiş biçimini bilen bir kişi daha çabayla daha fazla verim elde edebilir. Yapılan çalışmalar akupunktur uygulamalarının, beynin belirli bölgelerinde uyarılar meydana getirerek dikkatin sağlanması ve konsantrasyon ve motivasyonun devamlılığı konularında etkili olduğunu göstermiştir.

Bir şeyi öğrenmek için gösterdiğimiz zihinsel çabaya dikkat diyoruz. Öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli yeri olan dikkat süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte belirli çabalarla geliştirilebilen bir özelliğe sahiptir. Bu bakımdan ayrı bir öneme haizdir.

Bir konu, durum, olay ve duygu üzerinde belli bir süre dikkati odaklayabilme becerisine konsantrasyon denir. Konsantre olabilmeyi beceren kişiler diğerlerine göre daha verimli sonuçlar alabilecekleri için daha başarılı olurlar. Ne kadar süreyle ve hangi yoğunlukta konsantre olunabileceği kişiden kişiye değişmekle birlikte; aynı kişide konu, konum, çevresel ve kişisel faktörler gibi bir çok parametreye göre değişim gösterebilmektedir. Hedefli, bilinçli, dikkat çeken, arzu edilen v.b. konularda konsantrasyon süresi daha uzundur.

Dikkat ve konsantrasyon iyi bir hafıza için mutlak gerekliliktir. Birbirleriye çok yakın ilişki halindeki bu üç kavram, birbirleriye kimi zaman karıştırılabilmektedir.

Konsantrasyonun karşıtı olan dalgınlık kimi zaman karşılaştığımız bir zihinsel durumdur. Dalgınlık halinde üzerinde yoğunlaşmamız gereken konu ya da durumdan çok farklı yerlerde olmamızı anlıyoruz. Dalgınlık hali de yine kişiden kişiye değişmektedir. Devamlı ve hemen her konuda olduğunda ve günlük yaşamı olumsuz yönde etkilediğinde artık bir sorun olarak ele alınmalıdır.

Motivasyon organizmayı davranışa (örneğin öğrenmek için kitap okumaya başlama…) iten, temel itici bir faktördür. Motivasyon; “davranışların düzenlilik ve sürekliliğini belirleyen, davranışa yön ve amaç veren çeşitli iç ve dış etkenler ile bunların işleyişini sağlayan mekanizmalar olarak tanımlanabilir.”

Kısa süreli hafıza aktivitesi üzerinde kaygı ve stresin önemli olumsuz etkileri vardır. Bir çok “Dikkat Eksikliği” tanısı almış hastanın belki de aslında temel sorunu sadece kaygı ve stresin meydana getirdiği tahribattır. Özellikle sınavlarda karşılaşılan stres, kaygı ve dikkat dağınıklığı bir çok öğrencinin kabusu olmaya devam etmektedir. Sınava ve o anki duruma yönelik olumsuz düşünce, ben başaramam olumsuz inancı, yüksek beklenti düzeyi ve çevresel baskı stresin artarak kaygı boyutunda yaşanmasına yol açmaktadır.

Akupunktur Tedavileri ve Uygulamaları

Beyinde farklı hafıza tiplerinden farklı beyin bölgeleri sorumludur. Temporal lob üzerine yapılan uygulamalar dikkat ve kısa süreli bellek becerilerinin artmasına katkıda bulunur.

“Konsantrasyon ve dikkat, hafızaya yönlendirilen bilgi akışını düzenleyen en önemli komponentlerdir ve bu mekanizmalar alpha, düşük beta ve gama beyin dalga salınımları ile senkronizasyon gösterirler. Bu dalga boylarında da öğrenme ve hafıza ile direkt bağlantılı serotonin ve katekolaminlerin salınımı gerçekleşmektedir.

Bu yapılardan en önemlisi öğrenilen bilgilerin depolandığı hipokampus ve çevresindeki temporal kortekstir. Beynin harddiski olan Hipokampus sadece öğrenilen bilgileri depolamakla kalmaz aynı zamanda yeni beyin hücreleri yani nöron üretiminin yapıldığı bir merkezdir. Bütün bu özellikleri nedeniyle hipokampus unutkanlık problemlerinin kaynağını oluşturmaktadır. Uzun süreli stres ve beraberinde alarm yanıtı ile salgılanan stres hormonlarının hippokampustaki nöron bağlantılarını erittiği yapılan çalışmalarca gösterilmiştir. Bu hücrelerin arasındaki bağlantıların erimesi beraberinde unutkanlık problemlerini de getirmektedir.

 Akupunktur uygulamalarının düzenli yapıldığında anksiyete ,stres gibi sorunlarla başa çıkmada etkili olduğu başta Yale üniversitesi olmak üzere bir çok üniversitede yapılan bilimsel çalışmalarca kanıtlanmıştır. Bu uygulamalar sırasında beyin strese ve onun olumsuz etkilerine karşı korunmaktadır. Bunun da ötesinde Elektroakupunktur uygulamaları sonucunda hafıza merkezi hipokampusun uyarıldığı yapılan fonksiyonel Manyetik resonans (fMRI) görüntüleme çalışmaları ile kanıtlanmıştır.” (http://clinician.drcakmak.com/irisdetay.aspx?id=3)

Bu konuda daha önce yazdığım; “olumlu düşünme”, “kademeli gevşeme tekniği” ve “imge terapi” için lütfen www.drhalukalan.com adresini ziyaret ediniz. Daha geniş bilgi için, “Okulda ve Hayatta ZİRVEYE DOĞRU” kitabıma bakınız.