DESTEKLEYİCİ VE TEDAVİ

EDİCİ YAKLAŞIMLAR

dr haluk alan

DÜZENLEYİCİ TIP

AKupunktur TEDAVİSİ

Dr Haluk alan

beden ve ruh 

BİR BÜTÜNDÜR

dr haluk alan

Tüp bebek tedavisinde akupunktur

Tüp Bebek Tedavisinde Akupunktur

Hamileliğin gerçekleşmesi için gerekli olan döllenmenin vücut dışında laboratuar koşullarında çeşitli yöntemlerle sağlanması ve döllenen yumurtanın tekrar ana rahmine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen hamilelik tedavisine verilen isimdir.

Tüp bebek tedavisinin başarısı birçok faktöre bağlıdır. Bunlardan ikisi uygulama öncesi ruhsal ve bedensel anlamda kadının iyi bir hazırlık geçirmesi ve embriyonun (döllenmiş yumurta) rahime tutunması, implante olmasıdır. Akupunktur endometrium olarak adlandırılan rahimdeki yerleşim tabakasının yeterli olgunluğa ulaşmasına katkıda bulunur.Tüp bebek tedavisindeki başarının arttırılması amacıyla önerilen destekleyici tedavi yöntemlerinin bir amacı da bu yöndedir.

 

Hamile adayının implantasyon öncesi psikolojik destek alması başarı şansını arttırmaktadır. Fertilite problemi olan ve şimdiye kadar bu konuda bir çok yöntem deneseler de başarı şansını yakalayamamış ailelerin stresle yüklü psikolojik durum yaşamaları son derece doğaldır. Arzu edilen sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağı, sonucun ne olacağı gibi geleceğe yönelik kaygılar, hormonal bazı durumların etkisiyle birlikte psikolojik sorunların artmasına yol açmaktadır. Kendilerini “eksikli ve yetersiz bir kadın” gibi algıladıklarını söyleyen bu kişilerin psikolojik anlamdaki sorunlarını çözmeden tüp bebek tedavisine başlamak başarı şansını zora sokacaktır. Bu tür durumlarda sorunların çözümü için psikolojik destek özellikle gerekli olmaktadır.

 

            Weil Cornell Tıp Merkezinde yapılan bir araştırmada stresin kısırlıkta belirli, bir rol oynadığı bulunmuştur. İlk denemelerde başarısız sonuçların alınması bireyler üzerindeki stresi daha arttırmakta ve neticede stres kısırlık, kısırlık stres döngüsü oluşmaktadır. Öte yandan Harvard Tıp Fakültesinden Domar ve ark. Stresin azaltılması ile doğurganlığın arttığını yaptıkları çalışma ile kanıtlamışlardır.

Akupunktur limbik sistem üzerindeki düzenleyici etkisi nedeniyle anne adayının strese karşı dayanıklılığını arttırarak sürece olumlu yönde etki eder. Böylece tüp bebek uygulaması öncesinde ve sonrasında akupunktur tedavisi gören anne adaylarının başarı şansı akupunktur tedavisi görmeyenlere oranla daha da artmaktadır.

 

Stanford Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen kurumları bünyelerinde kurdukları tamamlayıcı tıp yaklaşımları sunan birimler ile Tüp bebek-IVF uygulamalarına destek yaklaşımlar sunmaktadır.


 

“Amerika Birleşik Devletlerinde 2002 yılında Dr WE Paulus tarafından yapılan ve Fertility & Sterility isimli saygın bir tıp dergisinde yayınlanan bir çalışmada, akupunktur tedavisinin tüp bebek tedavisi yapılan  çiftlerde gebelik oranlarını arttırdığının gösterilmesi ile tüp bebek kliniklerinde giderek yaygınlaşan bir uygulama haline gelmiştir. Bu gelişme beraberinde pek çok yeni çalışmanın da yapılmasına yol açmıştır. Günümüzde ABD’de pek çok tüp bebek merkezinde akupunktur tedavisi hastalara bir seçenek olarak sunulmaktadır.


 

Fertility&Sterility dergisinin Mayıs 2006 sayısında akupunkturun tüp bebek tedavisinde kullanımı ile ilgili yedi adet  çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmalardan  iki tanesi  özellikle dizaynları, hasta sayıları, sonuçları ve bilimsel değerleri açısından dikkat çekicidir. Her iki çalışmada tüp bebek tedavisine alınan hastalara embryo transferi aşamasından hemen önce akupunktur yapılmasının klinik gebelik oranlarını arttırdığı gösterilmiştir.

 

Belirli noktalara yapılan uyarı ile tüm vücutta beta-endorfin denen bir kimyasal maddenin salgılanması   artmaktadır. Bu artış ile GnRH (gonadotropin releasing hormon )  salınımı ve dolaylı olarak vücudun ürettiği steroit ve gonadotropin hormonlarının salgılanması artmaktadır.  Ek olarak akupunktur uygulaması sonrasında uterusa (rahime) olan kan akımını artar, endometrium olgunlaşır ve sonuç olarak rahimde gebeliğin oluşmasını kolaylaştıran koşullar sağlanır. Bütün bu değişiklikler sayesinde transfer edilen  embryoların implantasyon (tutunma) oranının arttığı düşünülmektedir.”

          (http://www.akupunkturtr.com/akupunktur.asp?id=22)